piątek, 13 stycznia 2017

Cennik

Cennik

- O f e r t a -

        -  O  f  e  r  t  a  -

SZYBKA REZERWACJA ZADZWOŃ  -  505 180 080


- MINIMUM FORMALNOŚCI, 
- NIE MUSISZ POSIADAĆ KARTY PŁATNICZEJ
http://autogabloty.pl/ 

TANI WYNAJEM OD 79 ZŁ 


-BEZ LIMITU KILOMETRÓW
-ATRAKCYJNE ZNIŻKI PRZY WYNAJMACH DŁUGOTERMINOWYCH
Oferta: wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, 

O nas

Auto Gabloty to nie jest zwykła wypożyczalnia samochodów w Łodzi, jakich pełno. My postawiliśmy na wygodne, sprawne i zadbane modele. Każdy pojazd jest wyposażony w ABS, poduszki powietrzne, radio, czujniki parkowania i w wiele innych poprawiających komfort jazdy funkcji.

Do dyspozycji klientów mamy samochody osobowe. Naszym priorytetem jest dobranie auta do indywidualnych potrzeb każdego zainteresowanego. Chcemy, by użytkowanie naszego pojazdu dawało przyjemność płynącą z jazdy i zapisało się w pamięci jako miłe, bezstresowe doświadczenie.  

Z racji, że najbardziej zależy nam na spełnieniu oczekiwań naszych klientów, ograniczyliśmy wszelkie formalności do minimum. Doskonale wiemy, jak zniechęcające i żmudne potrafią być te procedury. Ponadto nie wymagamy posiadania karty płatniczej i nie ustalamy limitów kilometrów. My Tobie wypożyczamy samochód, a Ty jeździsz ile chcesz!  

 WSZYSTKIE AUTA WYPOSAŻONE W NIEZAWODNE SILNIKI  ZE  SPALANIEM ~`5-6L ON/100KM
DZIĘKI WYNAJĘCIU SAMOCHODU NIE MARTWISZ SIĘ KOSZTAMI UBEZPIECZENIA I EKSPLOATACJI !Auto Gabloty - Oferta:wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, wynajem dlugoterminowy samochodow lodz, wynajem samochodow lodz

Cennik

Auto Gabloty to jedna z tańszych wypożyczalni aut w Łodzi. Ale niskie ceny nie zaniżają jakości usługi. Zawsze oddajemy w ręce klienta sprawny technicznie i zadbany samochód z pełnym wyposażeniem. Przy wynajmie pojazdu na dłuższy okres, przewidzieliśmy atrakcyjne promocje. Zapraszamy do współpracy!


                                                   
                                                      wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, wynajem dlugoterminowy samochodow lodz, wynajem samochodow lodz
                                                         Podane kwoty są cenami netto vat 23 %

 

WSZYSTKIE AUTA WYPOSAŻONE W NIEZAWODNE SILNIKI  ZE  SPALANIEM ~`5-6L ON/100KM        

DZIĘKI WYNAJĘCIU SAMOCHODU NIE MARTWISZ SIĘ KOSZTAMI UBEZPIECZENIA I EKSPLOATACJI !

 

Auto Gabloty to jedna z tańszych wypożyczalni aut w Łodzi.

http://autogabloty.pl/wypozyczalnia-aut-lodz
Auto Gabloty - Oferta: wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, wynajem dlugoterminowy samochodow lodz, wynajem samochodow lodz 

Facebook Twitter Google+

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

http://autogabloty.pl/wypozyczalnia-samochodow-lodz-ag 

Oferta: wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, wynajem dlugoterminowy samochodow lodz, wynajem samochodow lodz


Kontakt
Adres: Łódź ul Grunwaldzka 4
Numer telefonu: +48 505 180 080
E-mail:  autogabloty@op.pl 

Autogabloty - wynajem długoterminowy aut Łódź

Auto Gabloty - Oferta: wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, wynajem dlugoterminowy samochodow lodz, wynajem samochodow lodz POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA POJAZDU
§ 1
1.Poniższe  Ogólne Warunki Najmu określają szczegółowe warunki umów najmu Pojazdu , zawieranych przez Autogabloty Kamila Kuligowska-Krzyżowska zwanym dalej Wynajmującym w ramach prowadzonej wypożyczalni Pojazdów.Stosuje się je do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej;
Gdy zachodzi sprzeczność Umowy i OWN pierwszeństwo stosowania przysługuje Umowie.
2.Stronami umowy są:
Najemca - osoba fizyczna lub prawna
Wynajmujący - Autogabloty Kamila Kuligowska-Krzyżowska
3.Umowa zawiera Cennik Opłat Dodatkowych stanowiący załącznik do Umowy.
4.Wynajmujący zobowiązuje się  przekazać  Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez uszkodzeń i wad. Wszelkie uwagi dotyczące Pojazdu należy zgłosić najpóźniej w momencie  odbioru auta.
5. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 rok życia, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy od przy najmniej roku .Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę powyższych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.
6.Najemca (w przypadku osób fizycznych) oraz osoba uprawniona do prowadzenia Pojazdu przed zawarciem Umowy zobowiązana jest do okazania Wynajmującemu dwóch ważnych dokumentów: prawa jazdy określonego w ust. 5, dowodu osobistego lub paszportu..
7.Przekazanie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić jedynie  po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem.
8. Wynajęty Pojazd nie może zostać  podnajęty bądź odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego .Najemca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez każdą osobę, która została przez niego wskazana jako uprawniona do prowadzenia Pojazdu .
9.W przypadku  odwołania przez Najemcę upoważnienia danej osobie  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie . W przeciwnym raziez za szkodę wynikłą z braku udzielenia powyższej informacji, odpowiedzialność wobec Wynajmującego ponosi Najemca.
10. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej kryteriów przewidzianych Regulaminem lub osobie, której upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.
11.Doba wynajmu trwa 24 godziny i rozpoczyna się w momencie wydania Pojazdu.Po przekroczeniu limitu czasowego o 30 minut zostaje naliczona następna doba najmu.
12.W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia go karą umowną w wysokości 500 złotych za każdy pojazd oraz  kosztami poniesionymi w trakcie odbioru samochodu.Za każdy dzień zwłoki w oddaniu Pojazdu naliczana jest opłata w wysokości podwójnej stawki dziennego najmu.
13. Najemca zobowiązuje się zapewnić, że postanowienia Regulaminu  i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu będą przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
 14.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru Pojazdu od Najemcy lub od  każdej osoby, w posiadaniu której będzie znajdowal się Pojazd , na wyłączny koszt Najemcy, w przypadku używania samochodu niezgodnie z Umową oraz w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu najmu. Najemca nie uznaje takich działań, jako działań naruszających jego posiadanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
15. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
UMOWA NAJMU
§ 2
16. Umowa sporządzana jest między Wynajmującym a Najemcą na piśmie, wszelkie zmiany dokonywane są także na piśmie pod rygorem nieważności.
17.Wydanie Pojazdu Najemcy oraz jego zwrot Wynajmującemu potwierdzany jest w formie protokolarnej. Protokół Przekazania oraz Protokół Zwrotu  zostaje zawarty w umowie.
18. Aby dokonać odbioru samochodu , Najemca musi posiadać :
⦁ ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport),
⦁ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
⦁środki finansowe potrzebne do dokonania stosownych płatności za wynajem.
19. Odbiór oraz zwrot Pojazdu przez Najemcę dokonywany jest w siedzibie Wynajmującego w Łodzi na ul Grunwaldzkiej 4.  Najemca ma możliwość odbioru bądź zwrotu Pojazdu po za siedzibą firmy jednak łączy się to z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
20.Przekazanie  Pojazdu Najemcy następuje po podpisania umowy i protokołu odbioru. Po przekazaniu pojazdu na Najemcę przechodzi ryzyko uszkodzenia bądź utraty Pojazdu.
21.Przy zwrocie Pojazdu zostaje podpisany przez obie strony Protokół odbioru. W sytuacji odmowy podpisania Protokołu  odbioru przez Najemcę, przyjmuje się , że zwrot Pojazdu nastąpił według stanu opisanego w Protokole, który został podpisany przez Wynajmującego.
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
§ 3
22.Wynajmujący zobowiązuje się  przekazać  Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez uszkodzeń i wad  oraz z ważnym ubezpieczeniem w zakresie AC, OC i NW na terenie Unii Europejskiej. Pojazd jest zatankowany do pełna
23. Jeśli Pojazd  ma jakąkolwiek wadę bądź uszkodzenie, zostaje to zaznaczone w protokole wydania Pojazdu.
OBOWIĄZKI NAJEMCY
§ 4
24.Najemca otrzymuje pojazd  sprawny i zobowiązuje się użytkować go w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu oraz zwrócić go w stanie w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
25.Najemca otrzymuje Pojazd czysty i jest zobowiązany zwrócić go w takim samym stanie.
26.Najemca jest zobowiązany do zamykania samochodu i uruchamianie wszystkich zabezpieczeń zainstalowanych w pojeździe . Jest zobowiązany do niepozostawiania kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego w pojeździe podczas każdorazowego opuszczania pojazdu, wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł, stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa.
27.Zakazane jest przemieszczanie  wynajętego Pojazdu  poza granice Polski. Wszelkie koszty związane uszkodzeniem,kradzieżą bądź jakąkolwiek awarią Pojazdu przewiezionego poza granice Polski ponosi w całości Najemca.
28.Nabywca zobowiązuje się zwrócić pojazd z uzupełnionym bakiem paliwa oraz z uzupełnionymi płynami do spryskiwaczy. Jeśli Najemca nie dotrzyma tego zobowiązania zostają mu naliczony  koszt uzupełnienia stanu paliwa oraz płynów. Opłata ta jest wprostproporcjonajna do  ilości brakujących litrów paliwa i płynu.
29.Nabywca zobowiązuje się zwrócić  pojazd  w takim stanie czystości jak go otrzymał. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku zostaje mu naliczona opłata zgodna z cennikiem.
30.W przypadku gdy  Najemca używa Pojazdu  w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem  bądź gdy  naraża Pojazd  na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
31.Wynajmujący zastrzega ,że w Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.Neśli Najemca nie będzie przestrzegał tego zakazu zostanie mu naliczona kara umowna zgodna z cennikiem.
32. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu bez uszkodzeń wraz z  kluczykami,dokumentami i pełnym wyposażeniem Pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostaje obciążony kosztami związanymi z uzupełnieniu braków wyposażenia bądź naprawy a w przypadku zagubienia kluczyków bądź dokumentów karą umowną zgodną z cennikiem.
§ 5
AWARIE ,USZKODZENIA ,KRADZIEŻ POJAZDU
33.W przypadku  awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o tym fakcie. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw ani holować Pojazdu  bez zgody Wynajmującego w przeciwnym razie wszelkie koszty związane z takim działaniem pokrywa Najemca. Ponadto w sytuacji gdy najemca pozostawi poza miejscem zwrotu   Pojazd  niesprawny bądź uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi całkowity  koszt holowania Pojazdu. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
34.Najemca nie ma prawa używania  wynajętego Pojazdu do holowania, uczestniczenia w rajdach, zawodach samochodowych oraz  przewożenia w Pojeździe ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności.
35. W sytuacji uszkodzenia, kolizji , wypadku bądź kradzieży Pojazdu  Najemca jest zobowiązany niezwłocznie  powiadomić o tym fakcie Policję oraz Wynajmującego .Ponadto  Najemca zobowiązany jest wspódziałać w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody zarówno z  zakładem ubezpieczeń jak i Wynajmującym dostarczając pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości . W sytuacji  kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest do tego aby natychmiast zwrócić Wynajmującemu  kluczyki i dokumenty Pojazdu.
36.Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy :
⦁szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania bądź zaniechania .
⦁szkoda powstała w wyniku prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających bądź jazdy bez ważnego prawa jazdy
⦁Najemca ucieknie z miejsca wypadku bądź kolizji.
⦁Najemca nie wezwie Policji na miejsce wypadku i nie spisze protokołu wypadku.
37.Najemca jest zobowiązany  pokryć wszelkie mandaty, kary, opłaty  autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu .Upoważnia  również Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych.
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH:
 1. Oddanie auta nie umytego 40zł brudnego w środku 50zł.
 2. Oddanie auta z zabrudzoną   tapicerką + 120zł.
 3. Dodatkowy kierowca   10zł dziennie. Nie więcej niż 100 zł za cały okres wynajmu.
 4. Zniesienie udziału własnego w szkodzie(rozszerzenie ubezpieczenia):25zł netto za dzień.
 5. obsługa w niedziele( 9:00-15:00) 41zł netto i święta  ( 9:00-15:00) 60zł netto. W innych godzinach obsługa niemożliwa.
 6. fotelik dla dziecka 10 zł/doba, przy dłuższych wynajmach 50 zł za cały okres wynajmu
 7. nawigacja GPS 10 zł/doba, nie więcej niż 80 zł za cały okres wynajmu (płatnosć nie dotyczy pojazdów z fabryczną nawigacją)
 8. telefon komórkowy 10 zł/doba, przy dłuższych wynajmach 50 zł za cały okres wynajmu
 9. wyjazd zagraniczny 100zł , dotyczy całego okresu wynajmu.
 10. kaucja 800 zł brutto
 11. Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybie opłata za koszty związanymi z ich wymianą.
 12. Niedozwolone przemieszczanie samochodu poza granicami Polski – utrata kaucji.
 13. Zwłoka przy oddaniu samochodu do 30 minut bez opłat, do 2 godzin, 50% stawki dziennej, przedłużenie wynajmu   za zgodą wypożyczalni- liczona kolejna doba. Przedłużenie wynajmu bez zgody wypożyczalni -podwójna stawka   za każdy dzień najmu.
 14. Wszelkie zniszczenia bądź demontaż części podczas okresu wynajmu pojazdu będą skutkowały nałożeniem na Najemce   kosztów pokrycia szkody(cena części + montarz).
 15. Palenie tytoniu opłata 200 zł netto.
 16. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 200 zł.

http://autogabloty.pl/wynajem-dlugoterminowy-samochodow-lodz
Auto Gabloty - Oferta: wypozyczalnia samochodow lodz, wypożyczalnia aut łódź, wypożyczalnia samochodów łódź, wynajem aut lodz, wynajem dlugoterminowy aut lodz, wynajem dlugoterminowy lodz, wynajem dlugoterminowy samochodow lodz, wynajem samochodow lodz 

Facebook Twitter Google+